Als uw werk u ziek maakt

Wout van Veen Advocaten, specialisten in letselschade en beroepsziekte

Veel werkomstandigheden geven een hoger risico op ongevallen of blootstelling aan schadelijke dampen.

Als uw werk direct heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een ziekte, spreken we van een arbeidsziekte of beroepsziekte. Beroepsziekte komt nog te vaak voor. Jaarlijks vallen er in Nederland tal van slachtoffers als gevolg van een onveilige werkomgeving, al of niet met dodelijke afloop. Terwijl nationale regelgeving de letselschade voor veel beroepen heeft beperkt (zo geldt er in Nederland een verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten), zijn er nog te veel werknemers die lijden onder de effecten van blootstelling aan chemische stoffen en beroepsmatige schade als gevolg van langdurige blootstelling aan schadelijke materialen.

Wout van Veen Advocaten begeleidt u in juridische geschillen met betrekking tot vrijwel alle vormen van beroepsziekte, in een grote verscheidenheid aan persoonlijke letselschade, zoals vorderingen voor dwarslaesie, hersenletsel, brandwonden en zelfs onrechtmatige dood. Want ook nabestaanden kunnen een zaak beginnen.

Wout van Veen Advocaten heeft een indrukwekkende reeks successen geboekt, zelfs in extreem moeilijke gevallen. Enige voorbeelden vindt u op deze site.

 

Oorzakelijk verband

Het moeilijk kan zijn om te bewijzen dat het uitvoeren van uw werk ziekte of aandoening heeft veroorzaakt. Onze advocaten weten hoe zij het verband tussen uw baan en uw gezondheidsprobleem moeten aandoen, en maken daartoe bijna altijd gebruik van medisch adviseurs, die een grote expertise hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden.

 

Datum en tijdstip van blootstelling

Een beroepsziekte kan zich soms pas na jaren manifesteren, ook als u al lang niet meer werkt (zo kunnen asbestziekten pas na twintig jaar ontstaan), terwijl vele letsels ontstaan op een specifieke plaats en tijd. Onze advocatenkantoor heeft de kennis, ervaring en middelen die vereist zijn om te bepalen of uw ziekte aan uw werk gerelateerd was, zelfs deze jaren geleden is veroorzaakt. We hebben veel cliënten met succes vertegenwoordigd. Als u een beroepsziekte hebt, is het van belang uw wettelijke rechten met een ervaren advocaat te bespreken. U kunt naar ons gratis inloopspreekuur komen en een gratis consult over uw geval krijgen. Of een afspraak maken met Wout van Veen Advocaten.